Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) stanowi formę terapii, która realizowana jest w grupie rówieśniczej. Uczestnicy uczą się jakie zachowania są akceptowane w społeczeństwie, jakich granic nie można przekraczać oraz jak budować satysfakcjonujące relacje. Pod opieką trenera uczą się także odczytywać oraz nazywać emocje. Dzieci nabywają te umiejętności w trakcie organizowanych gier i zabaw. Trenerzy TUS tworzą sytuacje społeczne, które umożliwiają przełamanie błędnych schematów oraz sposobów reagowania.

Trening Umiejętności Społecznych – w jakich problemach będzie pomocny?

TUS jest częścią oferty Centrum NOWA. Certyfikowani trenerzy TUS pomagają dzieciom i młodym osobom, które mają problemy z kontrolowaniem emocji i zachowań w zmianie zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane w społeczeństwie. Korzyści z uczestnictwa w zajęciach odniosą również dzieci mające trudności z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, ADHD, ADD czy zespołem Aspergera.

TUS Warszawa – jak wyglądają zajęcia w Centrum Nowa?

TUS w Centrum Nowa to cykl 12 spotkań, podczas których ćwiczone są za pomocą modelowanie wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia realizowane są w oparciu o pracę warsztatową, która aktywizuje i angażuje uczestników. Poszczególne spotkania poświęcone są różnym umiejętnościom, jednak każde spotkanie ma podobną strukturę w celu zachowania spójności.

Poruszane tematy to m.in.:

  • wyrażanie różnych emocji w bezpieczny i niekrzywdzący sposób
  • stawianie granic oraz ich przestrzeganie
  • reagowanie na agresję wobec nas w taki sposób, aby nie potęgować niewłaściwego zachowania
  • zachowania asertywne
  • proszenie o pomoc innych

Zajęcia w Centrum Nowa odbywają się w małych 5-8-osobowych grupach. Dbamy o to, aby zajęcia odbywały się systematycznie w znanym dla uczestnika składzie. Dzięki temu mogą czuć się bezpiecznie i rozwijać bez przeszkód w znanym i przewidywalnym środowisku. 1,5-godzinne zajęcia rozpoczynają się od rozmowy. Początkowe spotkania poświęcone są integracji. Uczestnicy mają możliwość oswojenia się z nową sytuacją. Gdy już zniknie lub ograniczony zostanie lęk, mogą zaangażować się w zadanie realizowane w kolejnych etapach treningu umiejętności społecznych. Trening obejmuje również część “szytą na miarę” – uczestnicy mogą skupić się na problemach dotykających ich najmocniej. Na zakończenie dokonywane jest podsumowanie tego, co udało się przepracować, zmienić a trener udzieli informacji zwrotnych.