Jak coaching pomoże Ci zdefiniować wartości?

Life coaching czy też coaching kariery koncentruje się na określaniu i realizowaniu celów, które pozostają w zgodzie  z wartościami osoby korzystającej z tego rodzaju wsparcia. Wartości nadają sens naszym działaniom i sprawiają, że chcemy rozwijać się, realizować pomysły, inspirować innych. Jak zacząć pracę nad wartościami? Jak może nam tu pomóc coaching?

Wartości – life coaching oraz coaching kariery

Nasze zasady w znacznym stopniu determinują podejście do życia jakie mamy, styl życia, realizację marzeń. Nie zawsze musimy mieć świadomość tych zasad, nie zmienia to jednak faktu, że one nam towarzyszą i mają wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Oczywiście, nasze postępowanie nie jest efektem jedynie wartości, którym jesteśmy wierni. Bywa, że możliwości ograniczone są przed różne okoliczności życiowe czy też próbę minimalizowania negatywnych konsekwencji. Życie zawodowe, czyli nasza praca to kolejny obszar, w którym realizacja celów powinna przebiegać w zgodzie z naszymi wartościami.

Narzędzia coachingowe, które pomogą nam dostrzec wartości

Przyjrzyjmy się trzem przykładowym zadaniom, które pomogą nam zdefiniować nasze wartości.

Zadanie 1, czyli lista wartości. 

Przygotujmy listę wartości, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, uważność, harmonia, ambicja, bliskość, dobra zabawa, odpowiedzialność, dom, pomoc innym, równość, rodzina, władza, wyobraźnia, wolność, konsekwencja, kariera… Skreślmy te,  z którymi się nie identyfikujemy oraz te, które nie mają wielkiego wpływu na nasze decyzje. Pozostaw 5-10 wartości i ułóż je pod kątem ważności.

Zadanie 2, czyli koło wartości.

Narysuj koło, podziel na 5-10 części, wypełnij powstałe pole i oceń (1-5 pkt, 1-10 pkt) jak bardzo satysfakcjonująca jest realizacja poszczególnych wartości na ten moment.

Zadanie 3, czyli historia.

Przywołajmy kilka sytuacji, w których czuliśmy się szczęśliwi i spełnieni. Zwerbalizujmy je oraz spiszmy na kartce. Zidentyfikujmy wartości, które stały za naszymi odczuciami i satysfakcją.

Dlaczego warto żyć zgodnie z wartościami?

Przede wszystkim brak życia w zgodzie z wartościami może skutkować stresem i przemęczeniem. Gdy żyjemy i pracujemy zgodnie z naszymi wartościami, lepiej znosimy sytuacje stresowe bądź też zagrażające naszej samoocenie. Wartości to podstawa naszej motywacji. Działania pozostające z nimi w  zgodzie zaprowadzą nas do założonych celów a my będziemy wykonywać je z zaangażowaniem i chęcią realizacji.

Opublikowano w Inne