Diet coach – jak może Ci pomóc?

Diet coach to specjalista, którego działania wykraczają poza określenie optymalnego jadłospisu i kalkulowanie ubywających kilogramów. Kluczowe jest holistyczne podejście do klienta i podnoszenie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej w Twoim życiu. Diet coach ocenia całokształt zachowań – kondycję, styl życia i sposób Twojego odżywiania. Cele to nie tylko utrata wagi, chociaż odżywianie odgrywa niezwykle ważną rolę w całej układance. 

Coaching dietetyczny – czego możesz się spodziewać?

Podczas sesji coachingowej trener zbiera informacje i na ich podstawie opracowuje indywidualny program odżywiania. Kluczowym aspektem diet coachingu jest rozwój samoświadomości oraz zmiana nawyków jakie wykształciliśmy oraz naszych zachowań i przyzwyczajeń związanych z jedzeniem. Analizowane są nasze emocje związane z jedzeniem podobnie jak mocne i słabe strony stylu odżywiania. Uwzględniany jest również nasz stan zdrowia i poziom aktywności jaki zachowujemy. Wspólnie z coachem dietetycznym przyjrzysz się mechanizmom jakie funkcjonują w Twoim trybie odżywiania. Zastanowicie się również nad sposobami osiągnięcia samokontroli,  co pozwoli Ci na uzyskanie lepszego kontaktu ze swoim ciałem oraz intuicją. W rezultacie długoterminowej poprawie ulegnie nie tylko Twoja kondycja, sylwetka ale również motywacja i samozadowolenie.

Podsumowując, diet coach zwykle oferuje:

  • fachową ocenę – stanu zdrowia, wszelkich dolegliwości, preferencji i wzorców żywieniowych  jak również celów związanych z rozpoczęciem zdrowego życia którego pragniesz
  • indywidualny plan odżywiania – wspólnie stworzycie plan zdrowego odżywiania. Zwykle diet coach nie proponuje żadnej gotowej diety wychodząc z założenia, że każdy z nas jest inny, ma unikalne życie i potrzeby ciała i ducha. Dobry diet coach będzie współpracował z Tobą na każdym etapie , aby opracować spersonalizowany plan posiłków, aby zapewnić Ci strukturę i wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele
  • bieżące wsparcie – coaching i regularne sesje będą źródłem stałego wsparcia. Wspólnie omówicie jak radzisz sobie z opracowanym planem, dokonacie ewentualnych korekt, odpowiecie na pytania i wyznaczycie nowe cele. Sesje dotyczyć będą Cebie, pozwolą na uzyskanie wskazówek i motywacji, których potrzebujesz, aby odnieść sukces

Dowiedz się więcej:
business coaching
coaching kariery
life coaching